Michal Půr

CMI News, Info.cz

Denisa Hrubešová

Pickey

novým tvůrcům pomoci k vybudování sku‑

piny loajálních přispěvatelů a první tisícovce

dolarů v měsíčních příjmech.

přehrávání reklam) a herních streamů mají

začít