DATOVÁ ANALYTIKA

Vlastní data v ceně zlata

Pro agentury i zadavatele je často nutné

spoléhat na data, kterým musí prostě věřit.

Význam vlastních databází a práce s nimi

v post-cookies době poroste.

Text PAVEL HEJKRLÍK

16

Marketingo