Petr Bena

Alza.cz

několik stovek. Máme v katalogu desítky tisíc

produktů.“ Další zásadní položkou jsou ná‑

klady na marketing a směrem na západ je ná‑

sobně dražší než u nás. Za minimální investici

do výkonnostního marketingu pova�