A jak to děláte?

Například formou komentovaných videí na

sociálních sítích. Máme připravený i obsah

pro nový e-shop, kde vše popisujeme. Chceme

vysvětlovat vše kolem výroby, provést spotře‑

bitele a zákazníky celým jejím „ekokruhem“

<