Foto: ISTOCK

TOP zadavatelé

Vítejte ve světě největších mediálních

investorů. Co jejich žebříček vypovídá

o společnosti a jak je to s digitálem,

prozradí v úvodu zástupci mediálních

agentur.

ONDŘEJ NOVÁK

ASMEA

TV JDE D