LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1

Thomas Wieder

2

Ladislav Štorek

3

Aleš Struminský

4

Světlana Witowská

1 Thomas Wieder byl jmenován

generálním ředitelem Ferrero

Česká. Má l