Foto: ISTOCK

Přemýšlejte jako zákazník,

komunikujte okamžiky spotřeby

NÁZORY

Insider

MARTIN KUČERA

Czech Promotion

Není možno donekonečna zvyšovat frekvenci

spotřeby u stávajících zákazníků, protože

zákazníci nejsou věr