EDITORIAL

KOMUNIKACE ZDRAVÍ

Nechtěná

kampaň?

I ZDRAVÍ POTŘEBUJE REKLAMU

Ani v pandemii se „zdravé“ produkty

a služby neprodají bez marketingu.

Na trhu navíc přibývá konkurence.

KOLEM FYZICKÝCH KOSTEK

STAVÍME PLEJÁDU ZÁŽITKŮ

K Legu utíkají před stresem stále více

i dospělí, říká Andrea Faflíková.

STRATEGIE

str. 8 –11

Poslední díl seriálu se věnuje souboji

televize a online světa.

str. 16 –17

CHCEME VĚCI DĚLAT JINAK

Zakládáme si na velké svobodě a na

tom, že lidi skutečně zapojujeme do

dění, říkají šéfové agentury Real Feel.

str. 22 –23

AGENTURY

BUBLINA Č. 4: JAK ZASÁHNOUT

MLADÉ SPROTŘEBITELE

MEDIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

str. 12 –13

Na českém internetu to minulý

týden nežilo ničím tolik, jako

redesignem iVysílání České tele­

vize. Nebývalou vlnu pozornosti

na něj strhlo nové logo pořadu

Sama doma, které se dalo číst

jako Sado mama.

Screenshoty zaplavily snad kaž­

dý kout a skupinu na Facebooku,

psalo se o tom prakticky všude.

Člověk se pomalu bál otevřít

ledničku, aby na něj nějaká „sado

mama“ nevykoukla i odtud. Obje­

vovaly se koláže, které potenciál

„nového názvu“ rozvíjely. I ná­

vrhy na znělku — hudbu doplnilo

švihání bičem nebo se doporučila

slova „týrám, tady i tam“ (ta mi

zní v hlavě už čtvrtý den, „děkuji“

autorce či autorovi).

Zdánlivý přehmat grafika

dostal nový rozměr, když se uká­

zalo, že doménu sadomama.cz

si Česká televize registrovala

už 12. listopadu. Po zadání do

prohlížeče odkazovala právě na

nové iVysílání. Když se pak navíc

moderátorky pořadu na obrazov­

ce objevily v kůži či černé krajce,

zdálo se jasné, že jde o vydařenou

kampaň. I vysvětlující tweet ČT,

že změna názvu ani dramaturgie

není v plánu, by do toho zapadal.

Už jsem se těšil, jak budu

v úspěšné přihlášce do Effie číst,

kolik lidí tahle „guerilla“ přitáhla

na iVysílání, jak se zvýšila sle­

dovanost Sama doma, rozšířila

její cílová skupina (třeba já jsem

o pořadu slyšel naposledy, když

si ho na mušku vzala Česká soda),

nebo jak se o Vánocích prodával

žertovný „merch“ sado mama…

Jenže to se pravděpodobně

nestane. Alespoň prozatím,

Česká televize trvá na tom, že šlo

skutečně o přehmat, kdy se ne­

opravené sado­‑logo dostalo ven

omylem a doména byla registro­

vána jen „z opatrnosti“. Buď v ČT

nevědí, kdy si přiznat zásluhy

a něco peprného k tomu ještě

chystají, a nebo se u nás takový

povedený virál opravdu vydaří

jen omylem…

Jakub Křešnička

redaktor

Foto na titulní straně: BOHUMIL POSPÍŠIL

Inzerce