ZPRÁVY

Svět podle Hejkrlíka

Boris a Brexit, vánoční stres

a pořádný PR bolehlav

06

UDÁLOSTI POHLEDEM

REDAKTORA

MARKETING & MEDIA

Borisovo drtivé

vítězství

Petr Kellner, muž stranící se jaké‑

koliv mediální poz