TELEVIZE

RUBRIKA

Foto: ISTOCK

Vstup PPF

do Novy

i digitalizace

Pro vývoj na trhu bude zásadní

jak k rozvoji Novy přistoupí PPF.

Digitalizace může přinést nárůst

počtu placených stanic.

38

Text PAVEL HEJKRLÍK