SPOLEČNOST

Historicky první Forum

Media Focus

Letos jsme v redakci

zahájili cyklus klubových

setkání Forum Media

Focus. První se odehrálo

v březnu a neslo název

Mistři a naděje reklamy.

Martin Šinkovský z Elite

So