DATA V ČASE A KONTEXT

Podle všech zjištění se metrika SOS jeví jako

mnohem univerzálnější nástroj hodnocení,

než srovnávání částek vynaložených na re‑

klamu. Data z podílů vyhledávání jsou totiž

relevantní i v oblastech/sektorech, u nich�