STRATEGIE

cv

ČSOB slučuje značky

a vsadí na maskota

Všechny změny děláme s ohledem

na co největší pohodlí klientů

a zjednodušení služeb, říká Renata

Němcová Pixová z ČSOB

Renata

Němcová Pixová

Vystudovala Fakult