TÉMA

Foto: DAFT PUNK

Virtuální

realita k ruce

marketingu

Sice jí ještě chybí pár let vývoje,

už teď ale nachází cesty, jak

efektivně pomoci marketingu.

Dokáže dokonce i srazit náklady.

08

Text HANA VACKOVÁ