ROZHOVOR

Kreativní má být

i finanční ředitel

Podle šéfky náboru v Ogilvy se

do této agentury chodí za

skvělými kolegy

Text JAN KLIKA

Foto MICHAEL TOMEŠ

Stará se o to, aby globální komunikační agen‑

tura Ogilvy měla ty spr