LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

Stranu připravila HANA VACKOVÁ

1  FLAVIA

DAUDAN­‑CAPONI

2  SOPHIE

GASPARD

3  JÚLIUS

HÁJEK

4  RADOVAN

CHRZ

5  MONIKA

JANČOVÁ