REKLAMNÍ AGENTURY

Dnes se

za odborníka

vydává každý

s titulem

‚stratég‘ na

LinkedIn.

Robert Chmelař

Bohemia Energy

Jakub Hodboď

Ogilvy Social.Lab

fungovaly mnohem lépe. A to je věc, kterou

nemůže poznat, nato