Žijeme stále

v nejlepší době

EDITORIAL

REKLAMNÍ AGENTURY

T

VÝKON VERSUS STRATEGIE

Hledání dobrého stratéga, stejně jako

správné strategie, vás bude stát čas,

úsilí a nebude zadarmo.

BEZ OBALU

Nabídka potravin a drogerie bez

obalu se rozšiřuje. Které prodejny se

v tomto směru angažují?

RETAIL

str. 8 –21

JDE O SOUČÁST KULTURY

„Velké“ strategie značek budou

potřeba i v budoucnu, je přesvědčen

stratég Tomáš Mrkvička.

STRATEGIE

str. 6 –7

KORONA

Koronavir v reklamě je novým

fenoménem, někdy je to trefa a jindy

šlápnutí vedle.

str. 28

Foto na titulní straně: VOJTĚCH RESLER

REKLAMA

str. 14–15

V záplavě negativních zpráv týkajících se postupující pandemie koronaviru je třeba si připomenout,

že situace, ač se zdá být neveselá,

stále není tak hrozná.

Vezměte si, kdybychom čelili

podobným nepříjemnostem pramenícím z opatření omezujících

podnikání, pohyb či fungování

obecně před nějakými dvaceti

lety – naše životy by to ovlivnilo

zásadně více.

Neměli bychom moderní

technologie jako dnes, kdy se

prostřednictvím sociálních sítí

a videoplatforem učí lidé šít

roušky, které zoufale chybějí

nejen zdravotníkům, ale i starším

lidem. Díky vzniku podobných

platforem se mnohem snáze organizují sbírky nebo pomoc tam,

kde je aktuálně potřeba.

Neexistovaly by služby, které

by desítkám tisíc lidí dovezly

domů nákupy základních potravin nebo jídlo z restaurace.

Nebyly by interaktivní výukové

programy pro děti, aby se mohly

na tabletech věnovat úkolům

i z domova. Neměli bychom

téměř vůbec, aspoň někteří z nás,

možnost pracovat na dálku s počítačem či chytrým telefonem

z domu. K dispozici by nebyla ani

řada užitečných aplikací.

Ano, nějak bychom se s tím

vypořádali, ale byl by to ještě

mnohem větší chaos, nejistota

a nepohodlí.

Rozvoj moderních technologií

hraje pro lidstvo i v otázce farmacie a biologie. I díky tomu se předpokládá nalezení řešení a vakcíny

snad v řádech měsíců. Ekonomické dopady budou tvrdé, ale po

každé bouři vyjde slunce.

Do tohoto čísla jsme připravili

téma o spolupráci reklamních

agentur a jejich klientů. Detailně

jsme se podívali na roli stratéga

a na práci v rámci strategických

týmů. Otevřeli jsme také diskusi

ohledně výběrových řízení a

zjistili, jak rozdílné jsou názory

zadavatelů a agentur na jejich

pořádání.

Přeji výživné čtení.

Pavel Hejkrlík

redaktor

Inzerce