REKLAMNÍ AGENTURY

Tendry očima agentur

1 Kolika tendrů se vaše

agentura loni účastnila?

2 Jaký je poměr tendrů, jichž

jste se účastnili, a můžete je

hodnotit jako „férové“,

příkladné, bez problémů?

3 Kolik agentur se obvykle