Odrážejí průzkumy skutečnost,

nebo ji spíše vytvářejí?

Agentury se

snaží o co

nejpřesnější

popis názorů

Průzkumy

se tváří jako

nevinné zrcadlo,

tak to ale není

Foto: ISTOCK

Dotaz v titulku

připomíná