TÉMA

Zabijácký, ale

štědrý ročník

Louskáčků rozdala porota rekordní

počet, chyběla však společensky

burcující kampaň - čili Grand Prix

08

Text: HANA VACKOVÁ

Foto: ZUZKA BÖNISCH