Foto: ISTOCK

oproti lednu. Ceny palet, dopravy, energie

a další způsobily další nárůst v ceně obalů

téměř o deset procent,“ uvádí Hejl.

Ceny papíru žene vzhůru i současný příklon k ekologickm náhradám plastů v podobě

brček či kelímků vy