MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Jednou to opravdu nestačí

Testování TV reklamy několikrát a v různých

fázích před uvedením může zabránit fiasku

Text VĚRA ŠÍDLOVÁ

Kantar

Televizní reklamě je v posledních letech upí‑

rán její význam ve pro