LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1

Martin Cepek

2

Ondřej Suchan

3

Maria Hartlová

4

Tomáš Jančárek

Pavla Holá nastoupila na pozici

office a marketingové manažer‑

ky poradenské