KONFERENCE

Foto: BLUE EVENTS

Praha přivítala Lese Bineta

i Quida Heffelse

Text HANA VACKOVÁ

Čtyři sta lidí prošlo minulý týden

v Doxu inventurou marketingové

komunikace. Vyslechli si několik

seznamů mýtů a chyb. Na stěžejní

ot