Kde lidé, kteří z agenturního PR odejdou,

končí?

Často odcházejí do příbuzných marketingových

disciplín, ale nejtypičtěji do inhouse PR, které je

méně náročné. Tedy ne že by tam lidé leželi na

zádech a brali peníze za nic, pro zaměstnance