CSR

Foto: NOTHING WASTED

Cestou k úspěchu je vlastní aktivita namísto

pasivního následování trendů. Spotřebitelé

mají zájem se do boje za udržitelnost zapojit,

ale většinou očekávají, že s nápady „jak na to“

přijdou firmy, nebo je k to