magazín Univerzity Karlovy

2 2021 — ukforum.cz

ční

Inova iál

spec

Česká flharmonie

CONTENT MARKETING

Č ESK Á F I L HAR M O NI E

125. SEZONA

2020 | 2021

PROGRAMOVÝ

KATALOG

Hana Martínková

a Barbora Chaloupko