EDITORIAL

SPORTOVNÍ MARKETING

Umíme si

pomáhat

TOKIO V TV A V DIGITÁLU

Olympiáda přitáhne k TV miliardy

lidí, značky však stále více spléhají na

digitál a vlastní obsah na sítích.

LETÍ JACHTY A REZIDENCE

Zákazníci v globalizovaném světě

vidí stále větší přidanou hodnotu

v autentičnosti, říká Klára Knotová.

STRATEGIE

str. 8 –11

MÍT „VLAJKU“ JE NUTNOST

„Flagship“ prodejny jsou místem, kde

značky ukazují svou sílu a propojení

různých prodejních kanálů.

RETAIL

str. 12 –13

CO LETOS NEMINOUT?

Zdravotní situace už přeje živým

akcím, a proto přinášíme jejich

aktuální přehled.

str. 16

Foto na titulní straně: BOHUMIL POSPÍŠIL

KONFERENCE

str. 14 –15

Už jsem v životě pár textů o dár‑

coství, veřejných sbírkách nebo

crowdfundingových kampaních

napsal, takže vím, že Češi dokáží

být velice solidární. Ovšem i mě

naprosto odzbrojila vlna solidari‑

ty, která se vzedmula po ničivém

řádění tornáda, které v několika

vesničkách jihomoravského kraje

napachálo naprostou spoušť.

Škody dosáhly podle odhadů

přes patnáct miliard korun,

přičemž obnova poničených ves‑

nic zabere dlouhé roky. Během

pouhých 14 dnů i díky velké vlně

solidarity a pomoci tisíců dobro‑

volníků mířících do postižených

obcí se podařilo odklidit největší

část sutin a pomoci obyvatelům

zakrýt odnesené střechy zatím

alespoň plachtami.

Na pomoc už se mezi lidmi

vybrala více než miliarda korun,

přes 290 milionů poslali lidé přes

Diecézní charitu Brno, dalších

více než 211 milionů pak ve sbírce

přes Nadaci Via, do níž přispělo

téměř 150 tisíc lidí. Člověk v tísni

vybral 146,5 milionu korun,

miliardář Karel Komárek přislíbil

na obnovu 150 milionů korun,

ADRA vybrala 52 milionů korun

a dalo by se pokračovat. Celkem

to zatím vypadá, že dary poslaly

stovky tisíc lidí či firem, kterým

situace zasažených lidí nebyla

lhostejná. Vzhledemk faktu, že

v Česku žije přes 10,5 milionu lidí,

je to nebývale vysoké procento.

S rozvojem moderních

technologií a online sbírek jsou

možnosti rychlé reakce nad

rámec státní pomoci stále větší.

Také se obecně zvyšuje zapoje‑

ní firem i soukromých osob do

oblasti filantropie a pomoci tam,

kde cítí její nedostatek. Ať už jsou

to přírodní katastrofy, budování

hospicu pro děti nebo podpora

vzdělávání či pomoc matkám sa‑

moživetlkám. Soukromé peníze

a zapojení mas dokáží dělat divy.

Když se k tomu přidá i mediální

podpora či boost přes sociální

sítě, je cítit větší naděje posouvat

věci správným směrem.

Umíme si pomáhat!

Pavel Hejkrlík

redaktor

Inzerce

STAŇTE SE ŽIVNOSTNÍKEM ROKU 2021!

Hledáme 10 nejlepších v každém kraji

Ocenění mojí práce znamená potvrzení

profesních kvalit. Živnostník roku mi dal prostor

ukázat, co umím nejlépe.

www.zivnostnikroku.cz

Zdeněk Fryml, Živnostník roku 2020 Královéhradeckého kraje, MONETA Srdcař roku 2020

16. ROČNÍK

SOUTĚŽE

MONETA

ŽIVNOSTNÍK ROKU