INFLUENCER MARKETING

Databáze hlasů pro reklamu

Nová technologie umožňuje celebritám

stihnout na dálku zapojit se do více

influencerských kampaní

Text PAVEL HEJKRLÍK

Podle Steelberga technologie umožní „oživit“

i hlasy zemřelých, stač