Startuje

Newstream.cz

Tereza Zavadilová, bývalá šéfre‑

daktorka ekonomického deníku

E15, která v médiích pracuje jako

ekonomická redaktorka od druhé

poloviny devadesátých let, zalo‑

žila nový projekt newstream.cz,

jenž má být lifestylovým a byzny‑

sovým magazínem zároveň.

„Příprava našeho nového

webu newstream.cz trvala jen pár

měsíců, byla to celkem jízda,“ na‑

psala Zavadilová na síti LinkedIn,

kde zároveň poděkovala redakč‑

ním kolegům Veronice Kudrnové,

bývalé editorce E15, Petře Janso‑

vé, která byla v E15 zástupkyní

Zavadilové, Stanislavu Šulcovi,

naposledy zástupci šéfredaktora

ve Vltava Labe Media, vydavateli

Epica přijímá

přihlášky

Tereza Zavadilová

newstream.cz

Deníku, Viliamu Buchertovi,

letitému novináři, který v roce

2012 neúspěšně kandidoval za

TOP 09 na senátora ve volebním

obvodu Praha 8 a od roku 2010

byl zástupcem šéfredaktora Refle‑

xu, a Lukáši Kovandovi, hlav‑

nímu ekonomovi Trinity Bank.

Finanční podporu webu poskytl

Radomír Lapčík, předseda dozor‑

čí rady Trinity Bank a zakladatel

Moravského Peněžního Ústavu —

spořitelní družstvo, kde působil

do roku 2019.

Martin Konrád

střídá Jaromíra

Soukupa

Novým výkonným ředitelem

mediální agentury Médea se od

1. července stal Martin Konrád.

Nyní zmapuje situaci a pokusí se

stabilizovat hospodaření firmy.

O změně na pozici CEO mediální

agentury Médea rozhodlo při

zasedání její představenstvo.

Na jmenování Martina Konráda

se dohodli oba akcionáři firmy

(menšinový Jaromír Soukup a vět‑

šinový akcionář skrze společnost

Rainbow Wisdom Investment

čínská skupina CITIC). Jaromí‑

ru Soukupovi zůstane pozice

předsedy dozorčí rady. Martin

Konrád na českém mediálním

trhu působí v různých manažer‑

ských rolích více než 20 let. Osm

let (1996 až 2006) byl obchodním

ředitelem mediazastupitelství

Regie Radio Music, později (2006

až 2008) působil jako generální

ředitel vydavatele deníku Metro

a následně jako obchodní (2008

až 2012) a později generální (do

roku 2014) ředitel FTV Prima.

Zvýhodněné přihlášky, u nichž se

neplatí poplatek 200 € za regist‑

raci agentury, přijímá mezinárod‑

ní soutěž marketingu, komuni‑

kace a kreativity Epica Awards

do 31. srpna. Řádný termín pro

zaslání projektů je pak do 8. října.

Soutěž výjimečně prodlužuje

období, za nějž je možné projekty

přihlašovat — je možné zasílat ty,

které byly schváleny klienty a pu‑

blikovány či odvysílány v době od

1. července 2019.

Shortlist prací, které se do‑

staly do finále, bude zveřejněn

24. listopadu. Slavnostní večer,

jenž bude letos celý probíhat

online, se bude konat 9. prosince.

Kompletní výsledky pak budou

publikovány o den později.

V loňském ročníku soutěže

Epica Awards se stal jedním

z nejúspěšnějších projektů Moldy

Whopper od Ingo Stockholm

(s David Miami a Publicis) pro

Burger King. Zadařilo se i českým

agenturám. Kampaň Fyzika

od kreativní agentury McCann

Prague a produkční společnosti

Bistro Films získala zlato v kate‑

gorii Copywriting & Storytelling

a stříbro v kategorii Humour in

Advertising. Stříbro pak získala

v kategorii Topical & real­‑time

agentura WMC/Grey s kampaní

Hackathon #znamkamarada pro

společnost Actum, která též ne‑

dávno zazářila na Cannes Lions.

Inzerce

Webinář od Facebooku:

Vstupte na zahraniční trhy

Připravte se na svátky už teď!

ZPRÁVY

Foto: NEWSTREAM.CZ

minutová videa přidaly ke svým

možnostem konkurenti — napří‑

klad Snapchat Spotlight nebo

YouTube Shorts

„Od tvůrců slýcháme, že by

uvítali jen o trochu více času, aby

mohli uvést v život s pomocí kre‑

ativních nástrojů TikToku i své

ukázky vaření, propracované

kosmetické tutoriály, vzdělávací

plány lekcí a komediální skeče,“

uvedl Drew Kirchhoff, produkto‑

vý manažer společnosti TikTok.

Řada tvůrců minutový limit

pro delší videa řešila tím, že

natáčeli díly 2,3,4 pro jednotlivé

epizody. Uživatelé ale další hledá‑

ní tolik nebavilo.