RETAIL

Retail vzhůru

nohama

Na jaké trendy upozornila

konference Retail X?

Text PETR ŠIMEK

Wellen Retail Experience

22

Vážené dámy a pánové, je to ofici‑

ální. Už není o čem polemizovat

a nemůžeme strkat hlavu do písku