LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1

Petr Miláček

2

Šimon Čapek

3

Jiří Rydl

4

Marek Dobrý

Milan Ruttner se nově stará o ob­

last udržitelnosti v O2. Přišel ze

společnosti Tio