36 %

těch, kteří přijedou

na čerpačku, si tam

koupí něco v obchodě

Interiér revitalizovaných

čerpacích stanic OMV

s konceptem Viva Café.

Kromě nabídky kávy

a potravin firma pamatuje

také na lidi, kteří cestou

<