LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1

Tomáš Tetour

2

Jakub Loos

3

Kristýna Dolejšová

4

Jakub Splavec

1 Tomáš Tetour bude mít v Dent‑

su na starosti řízení datového

týmu, jen�