Z výzkumu se může na první pohled zdát, že

škrtnutí výdajů „jen“ na rok, až tolik neuško‑

dí. Možná i proto se na tuto možnost autoři

rovněž zaměřili, když našli čtrnáct takových

podniků — pět před stopkou inzerce rostou‑

cích,