INOVACE JSOU NUTNÉ

Klienti potřebují od výzkumných

agentur inovativní přístup. Těm ale

často chybějí rozpočty.

NA ZASTAVENÍ REKLAMY POZOR

Je třeba investovat do inzerce déle než

rok, aby firmy dohnaly ztrátu danou

jejím jednoletým výpadekem.

FILM

str. 6 –7

REKLAMNÍ VÝDAJE

str. 8 –15

DIVÁCI SE DO KIN VRÁTÍ

David Ondříček, kterého čeká

premiéra filmu Zátopek, se dívá na

budoucnost kin s optimismem.

POP­‑UP JAKO VÝHRA

Dočasné projekty v nejisté době

obchodníkům hodně pomohly.

Podívejte se na výběr nejlepších.

MÍSTO PRODEJE

str. 16 –17

str. 22 –24

Foto na titulní straně: BOHUMIL POSPÍŠIL

Inzerce

ZAJÍMAVÁ

DATA A UNIKÁTNÍ

POROVNÁNÍ

205 měst

22 městských

částí Prahy

www.mestoprobyznys.cz

MPB

Každý asi zažil situaci, kdy se

uchýlil k neškodnému klamu,

aby se do něj následně zamotal

tak, že neví, kudy ven. Firmy se

jim snaží vyhýbat, nebo alespoň

reputaci napravují prostřednic‑

tvím krizové komunikace. Lekci

by si ale zasloužili i influenceři,

jak ukázala populární kuchařka

Kamila Rundusová známá pod

přezdívkou Kamu.

Na Instagramu, kde ji sleduje

přes 325 tisíc profilů, zveřejnila

u jednoho z receptů obrázek z fo‑

tobanky. Všimli si toho fanoušci,

z nichž někteří nahlas uvažovali

o tom, že by chtěli zpátky peníze

za její kuchařky, jejichž cena

přesahuje tisícovku (nejsou­‑li ve

slevě). Všimli si toho její kritici,

podle nichž fanoušky tahá za nos

i v jiných ohledech. Dlouho na

sebe nenechali čekat novináři,

markeťáci na LinkedIn, ani pa‑

rodie od TMBK či internetového

poutníka Mikýře.

Z přístupu Kamu určitě vznik‑

ne case study, jak krizovou komu‑

nikaci nedělat. Nejdříve řekla, že

ke svému receptu bez fotky za sto

dolarů koupila obrázek z fotoban‑

ky, aby v dalším příspěvku tvrdi‑

la, že ani recept není její s tím, že

sdílí, co vaří. Pak přišla i s tím, že

už ani nevaří, protože píše knihu,

na kterou fanoušci stále marně če‑

kají, protože „neřekla, do kterých

Vánoc bude hotová“. Tvrzení, že

sdílela cizí foto poprvé, nabourali

šťouralové, kteří prošli její profil.

Informaci o hodnotě fotky ti, co

otevřeli ceník fotobanky. Všechno

to korunovalo „kristelovsky“

osvědčené moudro „hejty se baví‑

me, zvyšují nám dosah“ a rozdá‑

vání „banánů“.

Přitom stačilo málo — uvést, že

jde o ilustrační foto. Fanoušci by

to pochopili. Nebo pak při vysvět‑

lování přehmatu myslet na zlatá

pravidla krizovky. S pokorou se

omluvit a situaci napravit. Ne

říkat svým zákazníkům, ať jsou

rádi, že jim někdo vůbec něco

sdílí. Když už je třeba vysvětlovat,

tak pravdivě a stručně. Bez zby‑

tečných detailů nebo vymyšle‑

ných polehčujících okolností, do

nichž se člověk snadno zamotá.

Jakub Křešnička

redaktor

EDITORIAL

VÝZKUM TRHU

A nešlo by to

bez klamu?