S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva kultury České republiky,

České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a partnerů

16. ročník konference o digitalizaci a médiích

Marek Doležel (Česká televize), Jiří Duchač (ČTÚ), Petr Dv