DŘÍVĚJŠÍ START

„Samotné výstupy kampaně byly naplánova‑

né jen o čtyři dny později, než byly ve finále

spuštěné. Důvod všichni známe — nová píseň

Přemka Forejta začala bořit české sociální sítě

a my věděli, že nám tahle šan