Navzdory krizi mají levné

řetězce chuť i nadále

expandovat. Váhavě testují

i digitální kanály.

str. 6–9

O STRATÉGY JE

ZÁJEM, ALE ŠETŘÍ SE

Více než kdy dříve

potřebují firmy služby

expertů, ti ale musejí

prokázat svou hodnotu.

str. 14–15

PROSTOR DOSTALY

I MENŠÍ ZNAČKY

Kvůli absenci největších

hráčů mohly na letošním

Designbloku zazářit

i tuzemské a menší firmy.

41

12. října 2020

99 Kč / 4,90 €

DISKONTNÍ KONCEPTY

ZAPLAVUJÍ ČESKO

str. 18–19

TOMÁŠ

VARGA

DEFINITIVNĚ

BOŘÍME ZDI

EXTRA:

VENKOVNÍ

REKLAMA