říká ke konceptu prodejny Petr

Tošovský, designér společnosti

Moris design.

Sportisimo má celkem 183 ob‑

chodů, 105 v Česku. Moris design

zároveň „stavěl“ menší prodejnu

v bulharské Sofii. Ta se otevře

15. října.

První velký

obchod Manner

Z nábykářské společnosti Ton

odešel její dlouholetý marke‑

tingový šéf Jan Juza, jenž stál za

úspěšnou změnou vizuální ko‑

munikace, která značku pomohla

proslavit. Přešel do firmy Egoé,

která vystavovala i na Designblo‑

ku (více viz str. 18—19).

PPF

získala souhlas Evropské

komise k nákupu Central Eu‑

ropean Media Enterprises (CME),

do níž patří i TV Nova. Hodnota

transakce je 2,1 miliardy dolarů

(zhruba 48 miliard korun).

Škoda,

respektive její nové

modely Scala, Kamiq, Karoq,

Kodiaq a Superb iV umožňují na

obrazovkách středových panelů

zobrazovat zpravodajství ČTK,

informační systém využívá RSS

a je možné přidávání dalších

zpravodajských kanálů.

KFC proinzerovala podle

ceníkových cen, které zveřej‑

Sportisimo láká

do nového

Obchod se sportovními potřeba‑

mi a oblečením Sportisimo ne‑

dávno rozšířil nabídku o čtrnáct

módních značek, jako jsou Calvin

Klein, Tommy Hilfiger, Converse,

Champion nebo Levi‘s. Cílí tím

na mladou generaci. S novým

sortimentem se firma pustila

i do svých prodejen a v pražském

Palladiu otevřela první obchod

v novém stylu.

„Počátkem roku jsme se roz‑

hodli pro evoluci. Jako správná

sportovní společnost jsme tento

maraton uběhli sprintem a od

prázdného papíru, prototypová‑

ní všech prvků, barev, světel až

k otevření pobočky Palladium

ňuje Nielsen Admosphere, za

období od ledna do srpna nejvíce

z fastfoodových řetězců. Mezi‑

ročně jeho investice stejně jako

ostatním klesly. Výjimku tvoří

Bageterie Boulevard (na 4. místě),

která proinzerovala o 37 procent

více než loni.

Mezinárodní filmo‑

vý festival Karlovy

Vary se uskuteční od 18. do

21. listopadu 2020, a to jako ne‑

soutěžní ročník 54 ½.

P&G

prodloužila partnerství

s Mezinárodním olympijským

výborem do roku 2028.

uběhlo pouhých sedm měsíců.

Důležité bylo vytvořit moderní,

světlou a pro zákazníka přehled‑

nou prodejnu, která bude mít

stále tvář Sportisima a její design

bude dlouhodobě udržitelný,“

říká Lukáš Jagnešák, který

má ve Sportisimu na starosti

vzhled obchodů.

Novou prodejnu realizovala fir‑

ma Moris design. „Obchod získal

díky našemu kreativnímu týmu

více emocí, které se v současném

retailu stávají hlavním diferen‑

ciačním faktorem. Zákazník

musí mít také z jakékoliv pozice

v prodejně jasný přehled, kde se

jednotlivé kategorie nacházejí.

Dominantním prvkem se tak staly

brány světů, které kromě dálkové

navigace na kategorii efektivně

akcentují vybrané portfolio,“

Tři čtvrtiny nakupujících

ve srovnání s obdobím před pan‑

demií raději nakupují a využívají

služby v sousedství. Nákupy od

lidí, které zná, preferuje 77 pro‑

cent osob a 72 procent zákazníků

důvěřuje doporučením svých

lokálních prodejců. Vyplývá to

z výsledků průzkumu Mastercard

v 16 evropských zemích.

Blesk

vydávaný Czech News

Center je stále podle ABC CR

nejprodávanějším deníkem.

V srpnu se ho prodalo 145 ti‑

síc výtisků. Meziročně však

zaznamenal propad 20 procent.

Hůř na tom jsou Sport, který

V pražském obchodním centru

Palladium otevře první velký

obchod Manner v Česku s kom‑

pletním sortimentem, který

firma nabízí v Rakousku nebo

v Německu. MAM to potvrdil

Aldo Aleš Koláček, jednatel spo‑

lečnosti Manner.

Obchod se aktuálně připravu‑

je, otevřít by měl koncem října.

Koláček loni v listopadu otevřel

testovací obchod v olomouckém

nákupním centru Galerie Šantov‑

ka, pražský obchod ale bude mít

kompletní sortiment. Ke koupi

zde budou nejen známé oplatky,

ale i jogurty Mlékárny Valašského

Meziříčí, likéry a vlastní mer‑

chendising společnosti, helmy,

zavazadla, deštníky. Podobat se

tak bude konceptu Tchiba.

Firma podle Koláčka nový

obchod podpoří adverty v deníku

Metro, dvaceti světelnými obra‑

zovkami a kampaní v rádiu Im‑

puls. „Byli jsme rádi, že se v Palla‑

diu vytvořil prostor. Budeme zde

na dobrém místě a vizibilita naší

prodejny bude i díky nezaměni‑

telné růžové barvě velká,“ říká

Koláček, který doufá v úspěch

i navzdory aktuální krizi.

meziročně propadl o 25 procent,

a Lidové noviny, které si pohorši‑

ly o 21 procent.

Amazon představil svou

první elektrickou dodávku vytvo‑

řenou startupem Rivian. Už v září

Amazon oznámil, že si objednal

výrobu celkem 100 tisíc elektric‑

kých dodávek.

OPT OnDemand, spo‑

lečnost řadící se mezi největší ev‑

ropské poskytovatele služeb tisku

metodou „print on demand“,

sloučila své provozy a u Ústí nad

Labem otevírá jedno z největších

výrobních center v Evropě.

05

Juza přešel

z Ton do Egoé

Foto: SPORTISIMO

AKA opustila

agentura 2Fresh

Už o čtvrtého člena během tří

měsíců přišla Asociace komu‑

nikačních agentur (AKA). Po

agenturách DDB Prague, Ogilvy

One a Ogilvy Performance marke‑

ting odchází i 2Fresh, která se do

AKA přidala teprve před rokem.

„V tuto chvíli nechceme být sou‑

částí asociace, která není schopná

jasně a jednoduše vysvětlit, proč

došlo ke změnám, k jakým došlo

při změně prezidenta AKA. Nijak

tím neznevažujeme dosavadní

práci členů asociace, ale chybí

nám nějaký hlubší důvod pro to,

abychom v asociaci chtěli i nadále

setrvávat,“ uvedl spoluzakladatel

2Fresh Tomáš Wojcik.

ZPRÁVY

že jde o funkční formát, který šet‑

ří zákazníkům čas i finance,“ říká

Marek Vomočil, PR lídr Ikea pro

Česko, Slovensko a Maďarsko.

K posunu podle něj může dojít

v lednu, kdy bude firma před‑

stavovat auditované výsledky

společnosti a projekty budou

„potvrzené“.