DISKONTY

Koronakrize

nám bohužel

zpozdila několik

projektů. Jednalo

se o rekonstrukci

obchodů

i otevření nových

prodejen

Michal Petrovský

Tiger Stores CR

Martin Šatný

Kik

zkrátka nemohly realizovat podle sv�