Našli jsme formát, který funguje. Jedná se

třeba o živé onlinové přenosy. Začínali jsme

s Mall.tv, na které jsme v reakci na ozná‑

mení prvního lockdownu spustili projekt

#kulturažije sérii 250 živých streamů i zázna‑

mů hudebních, divadeln