SÍŤ Z PRAHY

Popularity her si všímají i zadavatelé, kteří

chtějí jejich prostřednictvím oslovit význam‑

nou cílovou skupinu. „Na světě jsou skoro tři

miliardy aktivních gamerů, jejich průměrný

věk je zhruba 35 let. Jsou to zákazníci klien