NÁZORY

18

K věci

Na okraj

JAKUB STUPKA

Ecomail.cz

ERIKA LUZSICZA

Axocom

Okolnosti pandemické krize dohnaly velké

množství firem do online prostředí, které je

v Česku už tak poměrně saturované. Řada

firem si uvědomil