LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

Stranu připravil PAVEL HEJKRLÍK

1  MICHAL WEISER

2  JANA

NÁCHODSKÁ

3  SIMONA

KRÁLOVÁ

4  HANA

KABOURKOVÁ

5  JANEK KROUPA

6  PAVEL CYPRI