VIZUÁLNÍ IDENTITA

KOMPLETNÍ

OBSAH

NAJDETE

NA MAM.CZ

Krystaly jako symbol

růstu a stability

Skupina J&T Finance Group mění

vizuální styl, loga zůstávají stejná

Text RADOVAN VALACH

ji doplňuje: „Vítězný koncept vizuální