CONTENT MARKETING

Obsahový marketing

potřebuje zvídavost

Aby zvlášť v aktuální době marketing

vynikl, musí vystupovat z řady, vyvolávat

emoce a nebát se ptát proč. Stejně jako

zlobivé děti.

Text JAKUB KŘEŠNIČKA

Obsah reklam i da