EDITORIAL

KAMPANĚ NA ÚVĚRY

Dada krizová

komunikace

NAKUP HNED, ZAPLAŤ POTOM

Podzimní ofenziva úvěrů letos

přichází v situaci, kdy české

domácnosti rekordně šetří.

PETR ČECH OTEVÍRÁ DVEŘE

Díky jeho helmě si jej hned každý

vybaví, takových sportovců ale moc

není, míní Pavel Hacker z Livesportu.

STRATEGIE

str. 8–11

Marketing musí vystupovat z řady,

vyvolávat emoce a nebát se ptát proč.

Stejně jako zlobivé děti.

str. 20–21

PRODEJ BONBONŮ S NÁPADEM

Obchody se sladkostmi sázejí na

křiklavé koncepty, které osloví děti,

ale i na minimalistické pojetí.

str. 24 –25

MÍSTO PRODEJE

NEDĚLAT OBSAH „JAKO VŽDY“

CONTENT MARKETING

str. 12 –13

Kdyby byli vládní představitelé

žáky, za oblast krizové komunika‑

ce by museli na stupínku obdržet

nedostatečnou. Minulé pondělí

jsem se zděšením i úžasem

sledoval posunutou tiskovku

vlády směrem k oznámení dalších

zpřísňujících opatření. Pominu,

že už dříve byla komunikace

opatření slušně řečeno zmatečná

a až příliš často se upravovala.

Prostě guláš.

V odpovědích na otázky novi‑

nářů Andrej Babiš nabídl málo‑

kdy viděný mix nejistoty, mlžení

a nulové informační hodnoty.

Samotný přepis odpovědí pre‑

miéra Babiše „zlidověl“ a pocho‑

pitelně se rozletěl po sociálních

sítích. Pomiňme fakt, že kdyby

vám na jednoduchou otázku od‑

povídal někdo v hospodě stylem

premiéra, museli byste si myslet,

že má buď nádor na mozku nebo

je na drogách.

Generátor náhodných slov, kte‑

rý z Babiše vycházel, připomenul,

proč Marek Prchal jeho Ahoj, lidi!

raději píše a nenechá premiéra na

kameru mluvit. Zlaté motýle!

Chápu, že vláda měla za sebou

nelehké a jistě únavné jednání.

Ovšem zajímalo by mě, kdo si při

pohledu na blábolícího premiéra

pomyslel, že je to ten správný

lídr, který provede Česko touto

nebezpečnou dobou. Přeci jen

takové sdělení musí být jasné

a srozumitelné. A to bez podmě‑

tu, přísudku a často i chybějícího

smyslu vět jde poměrně těžko.

Před volbami lockdown vláda

oznamovat nechtěla a teď už se

bohužel vezeme. Z řeči těla vlád‑

ních předstvitelů je vidět, že si to

uvědomují.

Upřímně nechápu také

prostor, jaký se dává v médiích

různým „odborníkům“. Proč

mají váhu prohlášení stomatologa

Šmuclera? Protože je také doktor?

Vždyť je to stejné, jako kdyby

fotbalový zápas komentoval tre‑

nér akvabel, protože je to přece

také sportovec.

Přeji vám zajímavé čtení!

Pavel Hejkrlík

redaktor

Foto na titulní straně: VOJTĚCH RESLER

Inzerce