Foto: ISTOCK

Je třeba se dívat dále, než jen

na splnění cílů jednoho roku

NÁZORY

Insider

KAREL TÝRA

Nielsen

objevila i u nás řada domácností. Díky tomu,

že období první vlny bylo relativně dlouhé

a nyní se vracejí podobn�